Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2012

Προκήρυξη διαγωνισμού για την δημιουργία λογοτύπου για τα 100 χρόνια Απελευθέρωσης της Πρέβεζας

Ο Δήμος Πρέβεζας ανακοινώνει την προκήρυξη διαγωνισμού για τον Σχεδιασμό Λογοτύπου για τα 100 χρόνια Απελευθέρωσης της πόλης της Πρέβεζας, που θα χρησιμοποιηθεί κατά την προετοιμασία και κατά την διάρκεια των εορταστικών εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν.

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Το όνομα Πρέβεζα εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 1242 στο Χρονικό του Μορέως και αφορά τη κατάληψη της πόλης από το Γενοβέζικο στόλο, την οποία όμως κράτησαν μόνο για δύο μέρες και την εγκατέλειψαν περνώντας και πάλι στη δικαιοδοσία του δεσποτάτου της Ηπείρου, που διήρκεσε ως το 1358.
Το όνομα Πρέβεζα προέρχεται κατά πάσα πιθανότητα από την σλαβική ρίζα ή λέξη Πρέβεζα (πέρασμα, δίοδος, περαίωσις) η οποία συμφωνεί όχι μόνο γλωσσολογικά αλλά και με την τοπογραφία της περιοχής.
Η Πρέβεζα κατελήφθη πιθανότατα από τους Τούρκους περί το 1495, όταν ανεγέρθη από τους Τούρκους το κάστρο της Πρέβεζας το οποίο και ανακαινίστηκε λίγα χρόνια αργότερα, καθώς μεσολάβησε ένα χρονικό διάστημα δύο ή τριών ετών ανάμεσα στα 1500-1502\3, όπου την πόλη κατέλαβαν οι Ενετοί για να την παραδώσουν με συνθήκη και πάλι στους Τούρκους. Η Τουρκική κατοχή της Πρέβεζας συνεχίστηκε χωρίς διακοπή μέχρι το 1684, όταν κατελήφθη από τον Βενετό αρχιστράτηγο Francesco Morossini. H Βενετική κατοχή κράτησε μέχρι την Πρέβεζα μέχρι το 1699 οπότε με την συνθήκη του Κάρλοβιτς, επανήλθε στην κατοχή της Οθωμανικής αυτοκρατορίας μέχρι το 1717 που επέστρεψε στην κυριότητα της Βενετίας μέχρι το 1797.
Κατά την διάρκεια της ιστορικής της διαδρομής και μέχρι την απελευθέρωσή της την 21η Οκτωβρίου 1912 η Πρέβεζα κατελήφθη διαδοχικά από τους Τούρκους, τους Βενετούς και τους Γάλλους. Κατά την διάρκεια του 18ου αιώνα περίοδο κατοχής της από τη Βενετία, η Πρέβεζα από ένα μικρό ψαροχώρι μεταμορφώθηκε σε μια σημαντική εμπορική πόλη και ο πληθυσμός της έφτασε στους 10.000 κατοίκους. Το 1797 καταλήφθηκε ξανά από τους Τούρκους μετά από αιματηρή μάχη με τα στρατεύματα του Αλή Πασά. Το γεγονός αυτό έμεινε στην ιστορία ως ο Χαλασμός της Πρέβεζας, αφού οι Τούρκοι κατέσφαξαν αδιακρίτως Γάλλους και Έλληνες και έκαψαν την πόλη. Η σημασία της πόλης αναγνωρίζονταν από την Τουρκική διοίκηση και έτσι στη συμφωνία σύστασης του ελληνικού κράτους η Τουρκία κράτησε την Πρέβεζα και το Άκτιο. Στις 5 Οκτωβρίου 1912 ξεκίνησε η μάχη για την απελευθέρωση της πόλης από τον ελληνικό στρατό, στην περιοχή της Νικόπολης και κράτησε έως την 21 η Οκτωβρίου 2012, οπότε η πόλη πέρασε στην κυριαρχία του ελληνικού κράτους.
Το 2012 συμπληρώνονται 100 χρόνια από την Απελευθέρωση της Πρέβεζας και ο Δήμος Πρέβεζας τιμώντας την επέτειο αυτή θα διοργανώσει πλήθος εορταστικών εκδηλώσεων σε συνεργασία με πολιτιστικούς φορείς και ιδρύματα της πόλης μας θεωρώντας πως μια τέτοια επέτειος πρέπει να αποτελέσει επίκεντρο τοπικού, πανελληνίου αλλά και παγκόσμιου ενδιαφέροντος. Για το σκοπό αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας με την αριθ. 462/2011 απόφασή του προχώρησε στη Συγκρότηση Επιτροπής η οποία θα αναλάβει την διοργάνωση και τον συντονισμό των εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια απελευθέρωσης της πόλης της Πρέβεζας.
Στο πλαίσιο αυτό η Επιτροπή αποφάσισε την προκήρυξη διαγωνισμού για τη δημιουργία λογοτύπου που θα χρησιμοποιηθεί κατά την προετοιμασία και κατά την διάρκεια των εορταστικών εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν.

Άρθρο 2: Συμμετοχή στον διαγωνισμό
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:
  • Πρεβεζάνοι Εικαστικοί
  • Πρεβεζάνοι Γραφίστες
  • Πρεβεζάνοι αρχιτέκτονες
    • Φοιτητές Πρεβεζάνοι, των αρχιτεκτονικών τμημάτων στις σχολές Ανώτερων και Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
    • Πρεβεζάνοι Σπουδαστές Γραφιστικής σε Ι.Ε.Κ., Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών και συναφείς εκπαιδευτικούς οργανισμούς.
Οι συμμετέχοντες μπορούν να συμμετάσχουν με μία μόνο υποβολή πρότασης.
Από τον διαγωνισμό αποκλείεται κάθε πρόσωπο που άμεσα ή έμμεσα συμμετείχε στην
προπαρασκευή και στη σύνταξη της προκήρυξης του διαγωνισμού, όπως επίσης και τα
πρόσωπα που συνδέονται άμεσα με τα παραπάνω πρόσωπα επαγγελματικά ή έχουν με αυτά
συγγένεια πρώτου ή δεύτερου βαθμού

Άρθρο 3: Έπαθλα νικητών
Στο νικητή του διαγωνισμού δεν θα δοθεί χρηματική αποζημίωση, αλλά τιμητική πλακέτα και το έργο του θα συμπεριληφθεί στην έκθεση του αρχειακού υλικού και στην επετειακή έκδοση.  

Άρθρο 4: Κριτήρια αξιολόγησης προτάσεων
Οι προτάσεις θα κριθούν με βάση την τεκμηρίωση της ιδέας και των αρχών σχεδιασμού, την αυθεντικότητα, το υψηλό αισθητικό αποτέλεσμα και τη δυνατότητα πλήθους εφαρμογών. Επιπλέον θα ληφθούν υπόψη τα επικοινωνιακά χαρακτηριστικά και η δυνατότητα αναπαραγωγής του λογοτύπου σε όλα τα μέσα (τηλεόραση, εκτύπωση, internet, κτλ).

Άρθρο 5: Σύνθεση της Επιτροπής.
Η ανάδειξη των νικητών θα γίνει από επιτροπή η οποία θα αποτελείται:
Από τους ίδιους τους συμμετέχοντες
Τρεις εκπροσώπους των εικαστικών τεχνών της Πρέβεζας
Τα ανωτέρω μέλη δύναται να ορίσουν νόμιμους αναπληρωτές τους.
Χρέη γραμματέα της επιτροπής αξιολόγησης θα εκτελεί υπάλληλος του Δήμου Πρέβεζας που
έχει οριστεί ως μέλος της Γραμματειακής Υποστήριξης της Επιτροπής για τα 100 χρόνια
Απελευθέρωσης της Πρέβεζας, οποίος θα παραλάβει και θα παραδώσει τις προτάσεις στην
Κριτική Επιτροπή και θα τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεών της.

Άρθροι 6: Χαρακτηριστικά του Λογοτύπου, Παράδοση, επισήμανση προτάσεων.
Α. Οι συμμετέχοντες πρέπει να γνωρίζουν ότι η πρότασή τους θα χρησιμοποιηθεί ως
λογότυπο κάθε τύπου , μορφής και μεγέθους. Περιορισμός σε ότι αφορά τα χρώματα και τη
γραμματοσειρά δεν υπάρχει. Σκόπιμο όμως θα ήταν οι διαγωνιζόμενοι να λάβουν υπόψη τους
την ιστορία και την προοπτική της Πρέβεζας. Το λογότυπο πρέπει να είναι απλό με δυνατή
εφαρμογή σε οποιοδήποτε υλικό και με οποιοδήποτε τρόπο, να χαρακτηρίζεται από
αυθεντικότητα, πρωτοτυπία, να είναι ευδιάκριτο και αναγνωρίσιμο, να διαβάζεται εύκολα στις
ποικίλες εφαρμογές του, να υπάρχει δυνατότητα ανάγλυφης εφαρμογής και εφαρμογής του σε
σφραγίδα, να υπ'ρχει δυνατότητα εφαρμογής του σε έντυπα αλληλογραφίας, αναμνηστικές
πλακέτες, λάβαρα, θυρεούς, χρηστικά αντικείμενα (κονκάρδες) κ.λ.π. Το λογότυπο πρέπει
επίσης να είναι επιδεκτικό σε σμίκρυνση και σε μεγέθυνση, χωρίς όμως να χάνει την
επικοινωνιακή του δύναμη.
Επίσης να είναι σαφές και εφαρμόσιμο σε όλες τις εκφράσεις του (έγχρωμο, ασπρόμαυρο, μονοχρωματικό, αρνητικό,κ.λ.π)
Β. Η κλίμακα σχεδίασης είναι 1:1
Τα σχέδια (αφίσα με διαστάσεις 35Χ50 cm), σφραγίδα με διαστάσεις στρόγγυλης 4X4cm και παραλληλόγραμμης 3,5X5cm, προμετωπίδα επιστολόχαρτου μεγέθους Α4, φακέλου αλληλογραφίας μεγέθους 23X11 cm και η αιτιολογική έκθεση να παραδοθούν επικολλημένα σε χαρτόνι μακέτας διαστάσεων 70X100cm. Απαραίτητη είναι μία εκτύπωση από υπολογιστή σε φωτογραφικό χαρτί Α3 και να γίνει ο χαρακτηρισμός των χρωματικών μοντέλων CMYK και PANTONE.

Η κατάθεση της πρότασης σε ηλεκτρονική μορφή είναι απαραίτητη σε CD υψηλής ανάλυσης και θα περιλαμβάνει φωτογραφία τύπου TIFT με χαρακτηριστικά: 1) ανάλυση τουλάχιστον 600 dpi 2) χρωματικό βάθος 24 bit και 3) ελάχιστο μήκος μεγάλης πλευράς 5.000 pixels καθώς επίσης και αρχεία που θα παρέχουν τη δυνατότητα αποτύπωσης και αναπαραγωγής με όλα τα μέσα που διαθέτει η σύγχρονη τεχνολογία (δίχρωμο, ανοιχτό αρχείο PSD, CDR κ.λ.π).
Γ. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί μυστικός με ψευδώνυμο. Στο διαγωνισμό πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά όλα τα ανωτέρω στοιχεία της παραπάνω παραγράφου Η έλλειψη και ενός μόνο στοιχείου από τα παραπάνω είναι λόγος αποκλεισμού από τον διαγωνισμό. Οι προτάσεις που θα υποβληθούν πρέπει να επισημαίνονται με ένα μόνο ψευδώνυμο, τοποθετημένο στο επάνω δεξί άκρο της πινακίδας των σχεδίων και σε όλα τα λοιπά στοιχεία της υποβαλλόμενης πρότασης (π.χ. έκθεση-τεχνική περιγραφή). Τα στοιχεία του ψευδωνύμου πρέπει να είναι ευανάγνωστα και ύψους δύο εκατοστών το ανώτερο. Μέσα στην πρόταση, θα υπάρχει ένας φάκελος, όπου θα αναγράφονται το ψευδώνυμο και τα στοιχεία του συμμετέχοντα ή των συμμετεχόντων (εάν πρόκειται για ομάδα, γραφείο κλπ), το ονοματεπώνυμο, το τηλέφωνο και η διεύθυνση. Μετά τη λήξη της διαγωνιστικής διαδικασίας, η κριτική επιτροπή δύναται να αποσφραγίσει όλους τους φακέλους συμμετοχής. Όλα τα ανωτέρω θα παραδοθούν σε ένα μόνο πακέτο, όπου εξωτερικά θα αναγράφεται το ψευδώνυμο.
Οι συμμετέχοντες υπογράφουν έγγραφο, με το οποίο παραχωρούν τα πνευματικά δικαιώματα και τη δυνατότητα χρήσης και εκμετάλλευσης του Λογοτύπου στο Δήμο Πρέβεζας, χωρίς να θεμελιώνεται δικαίωμα άλλης αμοιβής πέραν της αναφερθείσας στο άρθρο 3 της παρούσης. Όλες οι προτάσεις, μετά την υποβολή τους δεν επιστρέφονται.

Άρθρο7: Απώλεια ή φθορά των προτάσεων
Ο Δήμος Πρέβεζας δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια ή φθορά των προτάσεων που θα σταλούν με άλλο τρόπο και δεν θα προσκομιστούν. Το ίδιο ισχύει για την περίπτωση που οι συμμετοχές δεν φτάσουν έγκαιρα στον τόπο παράδοσής τους.

Άρθρο 8: Καθορισμός προθεσμίας υποβολής προτάσεων
Η Υποβολή των προτάσεων θα γίνει στην παρακάτω διεύθυνση:

Δήμος Πρέβεζας
Αντιδημαρχία Πολιτισμού & Περιβάλλοντος
Ελευθερίου Βενιζέλου & Μπαχούμη 2
481 00 Πρέβεζα
Τηλ. 2682360600, 2682029889
Fax: 2682327553
e-mail: dbprevezas@yahoo.gr

Η παράδοση μπορεί να γίνει προσωπικά ή με το ταχυδρομείο επί αποδείξει (με υποχρέωση του ταχυδρομείου να παραδώσει την πρόταση στην ανωτέρω διεύθυνση) ή με εταιρεία ταχυμεταφορών και πάντοτε με χορήγηση απόδειξης παραλαβής, στην οποία θα αναγράφεται το ψευδώνυμο.
Σε όσους παραδίδουν τις προτάσεις θα δίνεται αριθμός πρωτοκόλλου του Δήμου Πρέβεζας. Οι συμμετέχοντες έχουν την ευθύνη της αποστολής της πρότασης μέχρι την παραλαβή της από τον αρμόδιο υπάλληλο της Γραμματειακής Υποστήριξης. Τα τυχόν ασφαλιστικά και μεταφορικά έξοδα θα βαρύνουν τον διαγωνιζόμενο. Ο Αθλοθέτης δεν είναι υπεύθυνος για καθυστερήσεις που μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα τη μη εμπρόθεσμη υποβολή των απαιτούμενων στοιχείων. Ο αθλοθέτης είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια των προτάσεων κατά τη διάρκεια της κρίσης και της έκθεσης. Η διακήρυξη θα παραλαμβάνεται από :

Δήμος Πρέβεζας
Αντιδημαρχία Πολιτισμού & Περιβάλλοντος
Ελευθερίου Βενιζέλου & Μπαχούμη 2
481 00 Πρέβεζα
Τηλ. 2682360600, 2682029889
Fax: 2682327553
e-mail: dbprevezas@yahoo.gr

Σε περίπτωση που η ημερομηνία αποστολής δε φαίνεται καθαρά στη σφραγίδα του ταχυδρομείου θεωρείται ότι η μελέτη παραδόθηκε εμπρόθεσμα, μόνον εφ' όσον φτάσει στον αθλοθέτη εντός 5 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής. Η προθεσμία λήξης υποβολής των μελετών ορίζεται σε είκοσι (20) ημέρες από την τελευταία δημοσίευση της περιληπτικής προκήρυξης του διαγωνισμού στον ημερήσιο τύπο. Πληροφορίες για τον ακριβή χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής προτάσεων θα δίνονται από τα γραφεία παραλαβής της διακήρυξης.
Παράταση της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων δε δίδεται εκτός και δεν έχει υποβληθεί καμία πρόταση.
Άρθρο 9: Δημοσίευση του διαγωνισμού
Η περιληπτική προκήρυξη του διαγωνισμού θα δημοσιευτεί στον τοπικό τύπο, ενώ ολόκληρη η προκήρυξη θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Πρέβεζας.

Άρθρο 10: Παραλαβή και αποσφράγιση των προτάσεων
Η Επιτροπή παραλαμβάνει τις προτάσεις από τον Γραμματέα του διαγωνισμού. Η αποσφράγιση των δεμάτων θα γίνει κατά την πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής σε ολομέλεια, θα συνταχθεί σχετικό πρακτικό, όπου θα αναγράφονται λεπτομερώς τα περιεχόμενα κάθε πρότασης, τα οποία θα μονογραφούν από τα μέλη της κριτικής επιτροπής. Οι σφραγισμένοι φάκελοι, που περιέχουν τα ονοματεπώνυμα των διαγωνιζομένων, θα μονογραφηθούν και θα συσκευαστούν σε δέμα και στη συνέχεια θα σφραγιστεί, θα μονογραφηθεί και θα φυλαχθεί με ευθύνη του αγωνοθέτη. Το δέμα με τους φακέλους θα αποσφραγιστεί σε ολομέλεια της επιτροπής μετά την υπογραφή του πρακτικού της οριστικής κρίσης.

Άρθρο 11: Διαδικασία κρίσης των προτάσεων
Η Επιτροπή συνέρχεται μετά από πρόσκληση του προέδρου της μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων. Μετά την αποσφράγιση των προτάσεων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 6, η επιτροπή εξετάζει την τυπική ολοκλήρωση των όρων της προκήρυξης, κάθε πρότασης. Εάν μία πρόταση δεν είναι συμβατή με τους όρους της προκήρυξης αποκλείεται από περαιτέρω κρίση, αφού συνταχθεί σχετικό πρακτικό. Η επιτροπή προχωρεί στην αξιολόγηση όλων των προτάσεων που πληρούν τα τυπικά στοιχεία της προκήρυξης και επιλέγει εκείνη που θα βραβευτεί σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσης. Η επιτροπή μπορεί να μην απονείμει κανένα έπαθλο, εφ' όσον κρίνει ότι δεν υπάρχουν προτάσεις που να ικανοποιούν τις βασικές απαιτήσεις της προκήρυξης ή τις αισθητικές απαιτήσεις της. Εάν καμία πρόταση δεν κριθεί άξια για βράβευση τότε ο διαγωνισμός κηρύσσεται άγονος. Ειδικά, όταν ο αριθμός των προτάσεων που υποβλήθηκαν είναι μικρότερος από τρεις ο διαγωνισμός επίσης μπορεί να θεωρηθεί ανεπιτυχής. Η επιτροπή πρέπει να εκδώσει την απόφασή της για την επικρατέστερη πρόταση εντός είκοσι ημερολογιακών ημερών από την ημέρα έναρξης των συνεδριάσεών της. Παράταση προθεσμίας για τα αποτελέσματα της επιτροπής μπορεί να δοθεί μέχρι και το διπλάσιο χρόνο, εφ' όσον συντρέχουν λόγοι. Η απόφαση της επιτροπής είναι οριστική και υποχρεωτική για τον αγωνοθέτη, εφ' όσον δεν έρχεται σε αντίθεση με τους όρους της προκήρυξης. Εάν μετά την αποσφράγιση αποδειχθεί ότι μία από τις επιλεγείσες προτάσεις δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, δεν θα δοθεί έπαθλο.

Άρθρο 12: Υπογραφή του συμφωνητικού
Ο ανάδοχος για τη μελέτη εφαρμογής θα προσκληθεί από το Δήμο Πρέβεζας, να προσέλθει για την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, εντός δέκα πέντε ημερών. Για λογαριασμό του Δήμου Πρέβεζας θα υπογράψει ο Δήμαρχος ή οι νόμιμοι αναπληρωτές του.

Άρθρο 13: Ανακοίνωση αποτελεσμάτων
Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στον τοπικό και ηλεκτρονικό τύπο και θα αναρτηθούν στις ιστοσελίδες του Δήμου Πρέβεζας και της Οργανωτικής Επιτροπής για τα 100 χρόνια απελευθέρωσης της Πρέβεζας.
Ο Δήμος Πρέβεζας διατηρούν το δικαίωμα να εκθέσουν όλες τις προτάσεις μετά τη λήξη ολόκληρης της διαγωνιστικής διαδικασίας σε τόπο και χρόνο που θα κοινοποιήσουν. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει την πλήρη και χωρίς επιφυλάξεις αποδοχής της προκήρυξης.

Ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού & Περιβάλλοντος

Δεν υπάρχουν σχόλια: